Valpar/omplacering/fodervärd

Valpar och omplaceringshundar

Att föra in en ny familjemedlem är ett stort steg och det kräver en del förberedande arbete för att det skall fungera så väl som möjligt.


En hund som är tillgänglig för omplacering kan vara ett lika bra val som att köpa en valp.

Några råd inför valpköpet

 • Kontakta gärna NBRs rasinformatör för information och goda råd.


 • Innan du bestämmer dig är det viktigt att du läser på om rasen, så du vet vad det är för sorts hund du köper. Kontakta gärna flera olika uppfödare tills du hittar den som du känner förtroende för. Det kan ju bli många kontakter med din uppfödare i framtiden.

 

 • Fråga uppfödaren om denne följer Norsk Buhund Ringens avelsrekommendationer.


 • Köp ingen valp utan att båda parter skriver under ett köpeavtal.


 • När du hämtar din valp ska den vara registrerad i Svenska Kennelklubben, ID-märkt, avmaskad, vaccinerad och veterinärbesiktigad. Intyget från veterinären får inte vara äldre än 7 dagar.

 

 • Köp ingen valp utan att registreringspapperen från Svenska Kennelklubben överlämnas.

 

 • Träffa om möjligt valpens båda föräldrar. Mamman är ju självklart närvarande, men pappan kan ju bo på annan ort.


 • Se till att få råd vid utfodring av valpen. Ta reda på vad valpen ätit hos uppfödaren.

 

 • Ta reda på så mycket som möjligt om vad din valp har varit med om hos uppfödaren. Hur har den bott? Är den van vid alla ljud som kan finnas i ett hem (dammsugare, TV, barn som skriker etc)? Är den van att bli hanterad? Har den träffat andra människor/hundar? Har den varit vid trafikerad väg? Har den åkt bil? Har den blivit ordentligt skrämd någon gång?


 • Ta reda på hur valpen reagerade vid de olika tillfällena. Det är bra att veta om din valp har blivit jätterädd för t ex dammsugaren, en stor lastbil eller en annan hund. Det kan hjälpa dig vid en liknande situation.

 

 • Om du får information om andra än uppfödarens egna hundar/valpar, ta det med en nypa salt. Den egna kullen är som uppfödarens egna barn. Det är stora förväntningar och förhoppningen om just DEN HÄR kullen kommer att vara den bästa som någonsin sett dagens ljus. 

 


Omplaceringshundar

Det är sällan hundar som behöver ett nytt hem är "problemhundar", det kan finnas många olika anledningar till att man väljer detta alternativ. 


Ofta är det byte av boende, ändrade  familjeförhållanden eller annat som ligger bakom.


Kontakta ägaren och hör dig för om både goda och mindre bra egenskaper hos hunden.


Precis som vid valpköpet, vid ägarbytet skall alla papper lämnas över. 


Du kan också kontakta uppfödaren och höra dig för.

Fodervärd

Att vara fodervärd

Att vara fodervärd innebär att du får ta hand om en lovande valp åt uppfödaren, som kanske inte har plats för ytterligare en hund. Du kan på så sätt få en hundvalp utan att behöva betala något till uppfödaren, som i sin tur får viss rätt att använda hunden i avel.


Som fodervärd behöver du inte inte betala för din valp men det innebär också att du inte äger din hund förrän villkoren i avtalet är uppfyllda. Det betyder att du inte kommer att äga din hund förrän den fått två valpkullar med minst en levande valp i varje kull, maximalt fem år eller tills tiken fyllt sju år. Notera att särskilda bestämmelser gäller för cavalier king charles spaniel. För hanhundar gäller avtalet det antal valpkullar som man kommer överens om, dock maximalt sex valpkullar med minst en levande valp per kull, som längst fem år eller tills hanen fyllt sju år.


För en tik innebär det alltså att din hund kommer att vara hos uppfödaren under minst 10 veckor per kull utöver tiden för parning.


Andra rättigheter i avtalet


Utöver rätten till kullar eller parningar har uppfödaren även rätt att delta på utställning, prov eller tävling. Fodervärden får då inte delta på utställningar eller prov utan uppfödarens tillstånd. Denna rätt innebär att uppfödaren kan behöva disponera hunden vid fler tillfällen än bara parningstillfälle och valpningstiden.

Hundens ska hållas i god form

För så kallade pälsraser innebär det också att fodervärden måste hålla pälsen i sådant skick att hunden kan visas på ett rättvisande sätt. Generellt ska fodervärden alltid ha en god hundhållning och se till att hunden får lagom med mat, motion och mental stimulans.


Rättigheter och skyldigheter


För att fodervärdsavtal ska passa både dig och uppfödaren är det viktigt att ni båda är väl införstådda med vilka rättigheter och skyldigheter avtalet innebär och att ni kan ha en bra dialog och stor förståelse för varandras situation. Som fodervärd har du ofta en av uppfödarens bästa hundar och det är viktigt att du har tid och lust att ta dig an ett sådant förtroende. Ett gott samarbete är A och O för ett väl fungerande förhållande mellan uppfödare och fodervärd.


https://www.skk.se/sv/kopahund/att-kopa-hund/Nar-du-bestamt-dig/att-vara-fodervard/