Poängberäkning »

Poängberäkning poängjakten

Vuxna hundar

Totalt antal deltagande vuxna hundar i rasen. Ett extra poäng för nationellt championat

1-5 hundar

6-10 hundar

11-15 hundar

16-20 hundar

21-30 hundar

>30 hundar

BIR

12

13

14

15

16

17

BIM

11

12

13

14

15

16

2 BH/BT

10

11

12

13

14

15

3 BH/BT

9

10

11

12

13

14

4 BH/BT

8

9

10

11

12

13
OPL BH/BT

7

8

9

10

11

12

Excellent

6

6

6

6

6

6

Very Good

5

5

5

5

5

5

Good

3

3

3

3

3

3

Sufficient

1

1

1

1

1

1

Valpar


1-2 valpar

3-5 valpar

6-8 valpar

9-11 valpar

>11 valpar

BIR-valp med HP

6

8

10

12

14

BIM-valp med HP

5

7

9

11

13

2 Bästa valp med HP

4

6

8

10

12

3 Bästa valp med HP


5

7

9

11

4 Bästa valp med HP


4

6

8

10OPL valp med HP


3

5

7

9

Valp utan HP

1

1

1

1

1

Veteraner


1-2 hundar

3-5 hundar

6-8 hundar

9-11 hundar

>11 hundar

BIR-veteran med Excellent

6

8

10

12

14

BIM-veteran med Excellent

5

7

9

11

13

2 Bästa veteran med Excellent

4

6

8

10

12

3 Bästa veteran med Excellent


5

7

9

11

4 Bästa veteran med Excellent


4

6

8

10

Lydnad, bruksprov och viltspår

Lydnad

Poäng

Bruksprov

Poäng

Viltspår

Poäng

Startat (Ej fått pris/brutit)

3

Startat (Ej godkänd eller brutit)

3

Startat (Ej godkänd eller brutit)

3

Startat fullföljt, inget pris

5

Startklass, godkänd

7

Startklass, uppflyttningsresultat

10

Godkänd Akl

7

Anlagsklass Godkänd=Uppflyttn

10

LD Startklass (3 uppflyttningsresultat)

10

Godkänd Lkl, Hkl

10

Öppen klass 1:a pris

17

Klass 1 och 2


Godkänd Elit

15

Öppen klass 2:a pris

9

1:a pris

15

Uppflyttad Akl

10

Öppen klass 3:e pris

7

2:a pris

10

Uppflyttad Lkl, Hkl

15

Viltspårchampion (SVCH)

25

3:e pris

7

Cert eller Certpoäng

20LD1 (3st 1:a pris I klass 1)

15

Placering 1, 2, 3

5LD2 (3st 1:a pris I klass 2)

20

Brukschampion (SBCH)

25Klass 3


1:a pris

20

2:a pris

15

3:e pris

10

LD3 (3st 1:a pris i klass 3)

25

Placering 1, 2 och 3 I alla klasser

5

Agility, rallylydnad och Kurser&Dylikt

Agility

Poäng

Rallylydnad

Poäng

Kurser & Dylikt

Poäng

Startat/diskad

3

Startat, ej fullföljt

3

Godkänd Tjänstehund

50

Placering 1, 2, 3

5

Fullföljt, ej godkänd

5

Godkänd Servicehund

40

AG I, II samt AgH I, II


Nybörjarklass godkänd

10

Godkänd Korning

15

Fullföljt/oplacerad

5

RLND Rallylydnad Diplom Nybörjarklass

10

Mentalbeskrivning/BPH

10

0:at lopp/ej pinne

7

Fortsättningsklass godkänd

10

Helgkurs

5

Plockat en pinne

10

RLDF Rallylydnad Diplom Fortsättningsklass

10

Deltagande i kurs om minst 6 ggr

7

Uppflyttad

10

Avancerad klass godkänd

15

Höftledsröntgen (HD)

7

AG III samt AgH III


RLDA Rallylydnad Diplom Avancerad klass

20

Ögonlysning

7

Fullföljt/oplacerad

7

Mästarklass godkänd

20

Armbågsröntgen (AD)

3

0:at lopp/ej pinne

10

SE RallyCH Rallylydnadschampion

25

Inofficiell tävling med protokoll

3

Plockat en pinne

15

Placering 1, 2 och 3

5

Inofficiel utställning med protokoll

3

Cert/CACIAG

15

Agilitychampion (SAgCh)

20Nose Work  gäller både TEM och TSM


Doftprov, alla sorter

10

Officiell tävling klass 1 Godkänd

10

Diplom klass 1

5

Officiell tävling klass 2 Godkänd

15

Diplom klass 2

10

Officiell tävling klass 3 Godkänd

20

Diplom klass 3

15

Uppflyttning till nästa klass (3 godkända tävlingar med diplom)

10

Placering 1, 2 eller 3 

5

Fullföljt, ej godkänd

5

Startat, ej fullföljt

3

Agility Förklaring:


Fullföljt/oplacerad=Fullföljt loppet och fått något hinderfel men ej blivit diskad.


0: at lopp = Klarat loppet felfritt.


Pinne = Kan man få om man klarat ett lopp felfritt = 0: at lopp utan fel och tidsfel. En viss procent av de startande i varje lopp som 0: at beroende på antal startande tilldelas en pinne. Ju fler startande desto fler pinnar.


Uppflyttad = När man plockat 3st pinnar i ex agility klass 1 blir man uppflyttad till agility klass II. 3st pinnar i hoppklass 1 är lika med uppflyttning i hoppklass II osv