Styrelse »

Styrelse

Styrelsen sammanträder den tredje söndagen varannan månad om inte annat krävs.

Ordförande

E-post: ordforanden(at)norskbuhund.com

Rasmus Précenth

Nyodlarvägen 63

743 82 Bälinge

Tel. 073-504 29 57

E-post: rasmus(at)norskbuhund.com

Vice ordförande

E-post: viceordf(at)norskbuhund.com

Marie Regnér

Dockekulla Gård

597 91 Åtvidaberg

Mobil: 073-049 42 78
E-post: marie(at)norskbuhund.com

Kassör

E-post: kassor(at)norskbuhund.com

Ritva Lindström

Halmstadby 3550

268 78 Kågeröd

Mobil: 070-962 78 37

E-post: ritva(at)norskbuhund.com

Sekreterare

E-post: sekreterare(at)norskbuhund.com

Maria Djurskog

Gränsvägen 11

183 56 Täby

E-post: maria(at)norskbuhund.com

Ledamöter


Lotta Nilsson

Kanngatan 14

587 39 Linköping

Tel. 073-998 98 59

E-post: lotta(at)norskbuhund.com

Karina Tomtlund

Ålbrunnavägen 1

197 91 Bro

Tel. 073-999 05 79

E-post: karina(at)norskbuhund.com

Helena Carlsson

Östra Timmerövägen 3

595 72 Boxholm

Tel: 073-583 23 55

E-post: helena(at)norskbuhund.com

Suppleanter


Hans Göthlin

Skogstorpsvägen 2

153 60 Mölnbo

Tel. 0158-600 24

Mobil 070-510 43 88

E-post: hans(at)norskbuhund.com

Lennart Johansson

Budalvägen 141

471 95 Skärhamn

E-post: lennart(at)norskbuhund.com

Kommittéer mm

Rasinformatör (frågor om rasen, valpar och hundar)

E-post: valp(at)norskbuhund.com

Madelene Nilsson 

Tel. 073-588 80 48

Telefontid:

Vardagar efter 16.00

Övriga dagar: 10.00-20.00

Avelskommitté 

E-post: avel(at)norskbuhund.com

Karina Tomtlund

Sammankallande

Eva Bryntse

Gunnel Boberg


Aktivitetskommitté

E-post: aktiviteter(at)norskbuhund.com

Lotta Nilsson

Sammankallande

Rolf Lind

Marie Regnér

Lena Björklund


Utställningskommitté

E-post: utstallning(at)norskbuhund.com

Ritva Lindström  Sammankallande 

Helena Carlsson  

Vanja Brovall   

Gunnel Boberg 

Ansvarig för rasmonter

Aktivitetskommittén

Ansvarig för övrigt klubbmaterial

Ansvarig utgivare, Buhundbladet och NBRs hemsida

Rasmus Précenth

E-post: ordforanden(at)norskbuhund.com

Redaktör, Buhundbladet 

Hans Göthlin

E-post: buhundbladet(at)norskbuhund.com

Webredaktör 

Rasmus Précenth

E-post: webmaster(at)norskbuhund.com

Ansvarig rasdata

Avelskommittén 

E-post: avel(at)norskbuhund.com

Adm ansvarig för Poängjakten

Ritva Lindström  (se ovan)

E-post: poangjakt(at)norskbuhund.com

Revisorer

Monica Ekman

Torsten Hagsäter

Revisorsuppleant

Christer Björklund

E-post: revisor(at)norskbuhund.com

Valberedning 

Diana Jonsson

Sammankallande

E-post: valberedning(at)norskbuhund.com

Vanja Brovall

Rolf Lind