Styrelse »

Styrelse

Styrelsen sammanträder den tredje söndagen varannan månad om inte annat krävs.

Ordförande

E-post: ordforanden(at)norskbuhund.com

Marie Regnér

Dockekulla Gård

597 91 Åtvidaberg

Mobil: 073-049 42 78

Vice ordförande

E-post: viceordf(at)norskbuhund.com

Rasmus Précenth

Eksoppsvägen 55

756 46 Uppsala

Tel. 073-504 29 57

E-post: rasmus(at)norskbuhund.com

Kassör

E-post: kassor(at)norskbuhund.com

Ritva Lindström

Halmstadby 3550

268 78 Kågeröd

Mobil: 070-962 78 37

Sekreterare

E-post: sekreterare(at)norskbuhund.com

Lotta Nilsson

Kanngatan 14

587 39 Linköping

Tel. 073-998 98 59

E-post: lotta(at)norskbuhund.com

Ledamöter


Rolf Lind

Gustav III boulevard 93

169 74 Solna

Tel: 070-526 11 60

E-post: rolf(at)norskbuhund.com

Karina Tomtlund

Ålbrunnavägen 1

197 91 Bro

Tel. 073-999 05 79

E-post: karina(at)norskbuhund.com

Jörel Saeland

Lassövägen 7

430 63 Hindås

Tel: 073-333 27 40

E-post: jorel(at)norskbuhund.com

Suppleanter


Hans Göthlin

Skogstorpsvägen 2

153 60 Mölnbo

Tel. 0158-600 24

Mobil 070-510 43 88

E-post: hans(at)norskbuhund.com

Eva Bryntse

Landa Landavägen 4155

823 93  Segersta

Tel. 070-537 85 15

E-post: eva(at)norskbuhund.com


Komittéer mm

Rasinformatör (frågor om rasen, valpar och hundar)

E-post: valp(at)norskbuhund.com

Madeleine Nilsson 

Tel. 073-588 80 48

Telefontid:

Vardagar efter 16.00

Övriga dagar: 10.00-20.00

Avelskommitté 

E-post: avel(at)norskbuhund.com

Jörel Saeland
Sammankallande

Gunnel Boberg


Aktivitetskommitté

E-post: aktiviteter(at)norskbuhund.com

Lotta Nilsson

Sammankallande

Rasmus Précenth

Lena Björklund


Utställningskommitté

E-post: utstallning(at)norskbuhund.com

Ritva Lindström  Sammankallande 

Se ovan

Bernt Larsson   

Vanja Brovall   

Gunnel Boberg 

Ansvarig för rasmonter


Ansvarig för övrigt klubbmaterial

Ansvarig utgivare, Buhundbladet och NBRs hemsida

Marie Regnér

E-post: ordforanden(at)norskbuhund.com

Redaktör, Buhundbladet 

Hans Göthlin

E-post: buhundbladet(at)norskbuhund.com

Web redaktör 

Jörel Saeland

E-post: webmaster(at)norskbuhund.com

Ansvarig rasdata

Avelskommittén 

E-post: avel(at)norskbuhund.com

Adm ansvarig för Poängjakten

Ritva Lindström  (se ovan)

E-post: poangjakt(at)norskbuhund.com

Revisorer

Roland Löfblad

Helena Carlsson

Revisorsuppleant

Gun Löfblad

E-post: revisor(at)norskbuhund.com

Valberedning 

Gunnel Boberg

Salvetorp Kronhem

595 93 Mjölby

Sammankallande

E-post: valberedning(at)norskbuhund.com

Tel: 070-603 06 81

Bernt Larsson

Madeleine Nilsson