Gallerier

Månadens bild. Här finns vackra bilder på Buhundar. Alla månadens bilder sedan 2009. Använd bildspelsläget för att njuta av bilderna.


Buhunden i press och media

Raspresentation från Norska Hundsport 2010

Artikel från Jakt&Jägare 2000

Raspresentation från Hundsport 1995

Raspresentation från Danmark

Rasspecialer mm

Här finns bilder från rasspecialen, Buhundspelen, träffar och olika aktiviteter.

Informationsmaterial

Avel och hälsa

Gallerier