Planerade kullar


Avelsrekommendationer


Norsk Buhund Ringen ser det som önskvärt, men inte ett krav för valphänvisning, att hundarna som används i avel är:


HD-röntgad med A, B eller C resultat.


Om en i föräldraparet har C bör den andra ha status A eller B.


Ögonlyst och fri från ärftliga ögonfel.


Om en i föräldraparet har pulverulenta förändringar bör den andra vara UA.


Hundarna bör vara ögonlysta innan parning.


Inavelsgrad


Inavelsgraden för rasen bör ej överstiga 3,5% under löpande 5 år.


Lämpligt antal valpar för avelshundar


Ingen avelshund (hane eller tik)bör vara förälder till mer än 5 % av födda valpar under den senaste 5 års perioden. För buhundar i Sverige motsvarar detta för närvarande 9-10 valpar.


Så här gör du för att kontrollera:


1 Klicka här för att öppna SKKs Hunddata i nytt fönster


2 Skriv in registreringsnummer på hundarna i Hunddata  och tryck på SÖK


3 Klicka på registreringsnummer för hunden i listan


4 Klicka på:

Veterinär för att se hälsostatus, HD och ögon

Avkomma för att se antal tidigare valpar

Planerade kullar

2019-04-21

Gula valpar

Väntas omkring: 2019-06-20

Hane: FI31333/14 Ratsunummen Cnut-Roar

Tik: FI55004/15 Honningrosas Bibi Hjerteknuser


Kontaktuppgifter:

Ratsunummen Kennel, Anne Konttinen & Anne Pesari-Laine website:https://www.ratsunummenbuhundit.com 
E-post: ratsunummen.kennel@gmail.com (Finska / Engelska)


Valpar finns i södra Finland. Valpen kan exporteras till Sverige 15 veckor gammal. 

 Honningrosas Bibi Hjerteknuser

Ratsunummen Cnut-Roar

Inga planerade kullar?


Kontakta gärna rasinformatören för information!


valp(at)norskbuhund.com